Kan ik nu een herberekening aanvragen?

datum

Ik krijg ze met regelmaat, telefoontjes of mailtjes met de vraag of de situatie die geschetst wordt reden is om een herberekening alimentatie aan te vragen.

Wat mij opvalt is dat het altijd degene is die hoopt minder te moeten betalen of degene die hoopt meer te ontvangen. In al die jaren dat ik dit werk doe heb ik nog nooit, echt nooit iemand gehad die zei “Susan, ik ben meer gaan verdienen kun je eens berekenen wat ik meer kan betalen?”

Hoe komt een alimentatieberekening tot stand?

Bij de berekening van de alimentatie wordt er rekening gehouden met de behoefte en de draagkracht. De behoefte wordt bepaald aan de hand van jullie inkomen tijdens de relatie en de draagkracht wordt bepaald aan de hand van jullie inkomen na scheiden.

Ik maakte er een paar jaar geleden een video over. Mijn videoskills waren in die tijd nog niet geweldig. Kijk er maar even doorheen, op de uitleg is namelijk niks aan te merken! ????

https://www.youtube.com/watch?v=g40eWx1A9_E

Een alimentatieberekening is een momentopname. Ik zie het altijd als een foto die gemaakt wordt op het moment dat jij en je ex-partner uit elkaar gaan. Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor een nieuwe foto ontstaat. Een foto waarop de draagkracht van een van jullie wijzigt, in positieve dan wel negatieve zin. Omstandigheden die van invloed kunnen zijn, zijn:

  • Wijzigen van inkomen / nieuw werk met ander inkomen
  • ontslag /werloosheid
  • Veranderde woonlasten
  • Veranderende zorgregeling/ wijziging adres van inschrijving
  • Hertrouwen/ samenwonen/ geregistreerd partnerschap aangaan
  • “Nieuwe” kinderen
  • Wijzigingen vanuit de overheid

Het is per omstandigheid afhankelijk op welke alimentatie het invloed heeft. Het komt voor dat de ene omstandigheid wel van invloed is op de partneralimentatie en niet op de kinderalimentatie en andersom. Tevens is verwijtbaarheid ook nog een belangrijk punt. Zo zul je bijvoorbeeld geen verlaging van de alimentatie krijgen als je er zelf voor hebt gekozen ontslag te nemen. Een baan accepteren met een lager salaris om zo onder de alimentatie uit te komen gaat dus ook niet zomaar lukken. De mate waarin je al dan niet in je behoefte wordt voorzien is van belang. Word je al volledig in je behoefte voorzien en je ex-partner gaat meer verdienen dan zal deze niet meer hoeven te gaan betalen. Is dit niet het geval is het een ander verhaal. En dan nog het niet-wijzigingsbeding. Hebben jij en je ex-partner een alimentatie afgesproken of zijn jullie overeengekomen geen alimentatie verschuldigd te zijn en hebben jullie daaraan een niet-wijzigingsbeding gekoppeld. Dan hebben gewijzigde omstandigheden geen invloed. Dit geldt overigens alleen voor partneralimentatie.


Een niet-wijzigingsbeding houdt in dat de alimentatieafspraak tussen partijen niet gewijzigd kan worden, ook niet als er nadien sprake is van een wijziging van omstandigheden. Wijziging van het alimentatiebedrag kan bij een overeengekomen niet-wijzigingsbeding alleen plaatsvinden in geval van een dusdanig ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het beding mag worden gehouden.


Al met al spelen er veel factoren een rol in het al dan niet meer krijgen of minder betalen van kinderalimentatie en partneralimentatie.
Let wel, je mag nooit eenzijdig bepalen dat je minder gaat betalen! Hetgeen afgesproken is in het convenant en ouderschapsplan blijft gehandhaafd tot het moment dat er andere afspraken vastliggen.

Zint eer ge begint

Bij zowel mijn ex-man en mijzelf hebben zich door de jaren verschillende wijzigingen voorgedaan. Ik ben ervan overtuigd dat er een aantal bij geweest zijn die ervoor zouden hebben gezorgd dat ik meer zou hebben gekregen. Er zijn er echter ook een aantal geweest waardoor ik mogelijk minder had gekregen. Ik heb echter nooit overwogen om een herberekening aan te vragen. Om de reden dat ik wist dat ik mijn huishouden draaiende kon houden met hetgeen ik had en omdat de relatie met mijn ex-man me meer waard was dan meer euro’s. Ik geloof erin dat wij beiden gemiddeld gezien bijgedragen hebben wat nodig was en is.

Hoe je het ook wend of keert, dit onderwerp aansnijden brengt vaak onrust met zich mee. Mogelijk kan het zelfs leiden tot spanningen tussen jou en je ex-partner. Mijn besluit om het niet te doen hoef je uiteraard niet te volgen, mogelijk dat de (financiële) kaarten van jou en je ex-partner anders liggen. Ik wil je wel op het hart drukken goed na te denken of hetgeen het je gaat opleveren opweegt tegen hetgeen het gaat kosten.

Mocht je het echt willen help ik jou en je ex-partner graag en maken we een nieuwe foto die aansluit op dit moment! Een foto die zowel voor jou, je ex-partner én jullie kinderen goed is!

Plan een afspraak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mijn e-book downloaden

Wat leuk dat je mijn ebook Scheiden met kinderen: 8 praktische tips die je zeker moet weten wilt downloaden. Meld je hieronder aan en ontvang tevens regelmatige tips en adviezen voor een succesvolle scheiding.

-Susan-

ebook-scheiden-kinderen

Scheiden met kinderen

8 praktische tips die je zeker moet weten