Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling bij conflicten, waarbij een neutrale derde, de mediator, de communicatie en onder-handelingen tussen partijen begeleidt. Zo kan er vanuit de wérkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor elk van de partijen optimale oplossing worden gekomen. Je kunt hierbij denken aan familieruzies, burenruzies, arbeidsconflicten etc.

 

Conflicten kosten tijd en energie, vaak is het lastig om zelf de vicieuze cirkel van ruzies en verwijten te doorbreken. Als mediator breng ik de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en bewaak het proces. Tevens zorg ik ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar jullie beiden achter kunt staan.

 

 

 

 

Door samen tot een oplossing te komen is de bereidheid tot uitvoeren vele malen groter.

 

De belangrijkste uitgangspunten van mediation zijn:

  Deelname is vrijwillig;

  Partijen zijn bereid om te proberen er samen uit te komen;

  Begeleiding geschiedt door een onpartijdige en onafhankelijke bemiddelaar;

© 2013   Susan Stijnen scheidingsspecialist en mediator  -  Creation Station